Lidt historie om asparges

Lidt historie om asparges

 

Asparges – allerede berømt som vild plante


Det er ikke for ingenting, at man betegner asparges som „kongelig grøntsag“. Man serverede allerede asparges for faraonerne i Ægypten for mere end 5000 år siden. Det ved man, fordi man bl.a. har fundet vægmalerier med asparges i pyramiderne. Dengang kendte man dog kun aspargesen som vild plante –

grøn og ikke tykkere end et græsstrå.Romerne kultiverede aspargesen. Agustus, den første romerske kajser (63 v. Chr – 14 n. Chr) og hans efterfølgere værdsatte aspargesen så højt, at romerske gartnere systematisk begyndte planteavlen i Europa.

Aspargesen blev tykkere, men var stadig grøn. Med romerrigets fald blev aspargenes glemt. Nogle munke genopdagede planten igen og dyrkede den så småt i deres haver, men det er først med Kong Ludwig, d-XIV (1643-1715), at aspargesavlen tog fart igen. Kongen kunne lide grøntsagen og lod den producere i sine haver. Kurfyrst Karl Ludwig ville ikke stå tilbage og begyndte ligeledes at dyrke asparges på sit gods Schwetzingen.

Det var dog først 200 år senere, aspargesdyrkelsen tog fart i Schwetzingen.